Ειδικότητες

Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Περισσότερα...

Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα

Η Ειδική Αγωγή  έχει ως σκοπό την υποστήριξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.

Περισσότερα...

Δυο λόγια για την Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετάει το ανθρώπινο έργο και στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργικότητας κάθε ανθρώπου. Η παιδιατρική εργοθεραπεία ασχολείται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας του να λειτουργεί και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά στο καθημερινό του περιβάλλον: σπίτι, σχολείο, παιχνίδι, κοινότητα.

Περισσότερα...

Η  Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που καλεί το παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναπτύξει τις δυνατότητες του και να επεξεργαστεί τις δυσκολίες του μέσα από το παιχνίδι και την ασφάλεια της σχέσης που δομείται ανάμεσα στο παιδί και το θεραπευτή.

Περισσότερα...

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ως ψυχολογική υποστήριξη νοείται η βοήθεια που λαμβάνει ένα άτομο το οποίο βιώνει καταστάσεις που δυσκολεύουν τη λειτουργικότητα του. Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι σε ατομικό, οικογενειακό ή ομαδικό επίπεδο και να έχει συμβουλευτικό ή ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα. 

Περισσότερα...

Ο Ω.Ρ.Λ. συμβάλει στη διαδικασία αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης ενός ατόμου με διαταραχές επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας συνεργάζεται με Ω.Ρ.Λ., όπου χρήζει ακοολογικός έλεγχος και ιατρική αξιολόγηση της φωνής.