Έτσι λοιπόν, τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν περαιτέρω ενίσχυση στο παιδί βασιζόμενα στον προσωπικό ρυθμό μάθησης και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο:

•την ενίσχυση της σχολικής ετοιμότητας,

•την ενδυνάμωση των σχολικών δεξιοτήτων,

•την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και την κοινωνική προσαρμογή,

•την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων,

• καθώς και την προεπαγγελματική ετοιμότητα.

 

Η παρέμβαση γίνεται από ειδικό παιδαγωγό, ο οποίος καταρτίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού σε συνεργασία με το παιδί, τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης και το γονέα. Η συνεργασία όλων είναι σημαντική και θα συντελέσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

Η έναρξη του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος σηματοδοτείται από το αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, τη γνωριμία με το παιδί και τον γονέα όπου γίνεται και η λήψη του ιστορικού και έπειτα τη σύναψη “συμβολαίου” μεταξύ παιδιού και ειδικού παιδαγωγού για τους όρους που θα διέπουν τις συναντήσεις τους.

Το παιδί μέσα από τις θεραπείες καλείται να αναπτύξει στο έπακρο τις ικανότητές του και βάσει αυτών να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται α) με τη δόμηση μιας σχέσης ασφάλειας μεταξύ του παιδιού και του ειδικού παιδαγωγού, β) με την επικοινωνία με τους γονείς δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα αποκατάστασης αλλά και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των παιδιών τους και γ) με τη επαφή με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα δύο διαφορετικά πλαίσια και την αξιολόγηση στους ίδιους τομείς. 

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας και ενδείκνυται για μια πληθώρα δυσκολιών που αφορούν τόσο στον τομέα της μάθησης όσο και της συμπεριφοράς, όπως:

•Μαθησιακές δυσκολίες

•Δυσλεξία

•Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

•Νοητική υστέρηση

•Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-Υπερκινητικότητα

•Διαταραχή διαγωγής

Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών από γονείς ή εκπαιδευτικούς συντελεί στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση και βοηθάει το μαθητή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.