Οι τομείς στους οποίους παρεμβαίνει θεραπευτικά η  παιδιατρική εργοθεραπεία είναι:

-κινητικός τομέας: αδρή και λεπτή κινητικότητα, αμφίπλευρος κινητικός συντονισμός.

-γνωστικός τομέας: χωροχρονικός προσανατολισμός, συγκέντρωση προσοχής, μνήμη, οπτική διάκριση, οργάνωση και εκτέλεση οδηγιών.

-αισθητηριακός τομέας: αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, ακουστικό, οπτικό, γευστικό – οσφρητικό σύστημα.

-κοινωνικότητα: επικοινωνία, αλληλεπίδραση, συνεργασία, ανάληψη ρόλων, συμπεριφορά.

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στους παραπάνω τομείς στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού στις καθημερινές του δραστηριότητες όπως: 

-φροντίδα εαυτού: σίτιση, ένδυση, υπόδηση, προσωπική υγιεινή (πλύσιμο δοντιών, μπάνιο, τουαλέτα), φροντίδα προσωπικού χώρου.

-παιχνίδι: συμμετοχή σε συμβολικό, κατασκευαστικό, κινητικό, δυαδικό, λειτουργικό, ομαδικό παιχνίδι.

-σχολείο: συμμετοχή στο παιχνίδι και στις προσχολικές και σχολικές δραστηριότητες-εργασίες, συνεργασία, γραφοκινητικός συντονισμός, συγκέντρωση, συνέπεια, κατανόηση και ακολουθία προγραμμάτων, ρόλων και οδηγιών. 

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι σκόπιμες, θεραπευτικές και ευχάριστες για το παιδί και του προσφέρουν ευκαιρίες για παιχνίδι και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές το παιδί αποκτά τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της καθημερινότητας του.