Πρόγραμμα μελέτης μαθητών
με διαγνωσμένες ή μη
δυσκολίες μάθησης

Μετά την πολυετή μας εμπειρία με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παρατηρήσαμε πώς υπάρχει άμεση ανάγκη για υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς στο σχολείο.

Έτσι, μας γεννήθηκε η ιδέα του “Εκπαιδεύειν”, ενός πρότυπου προγράμματος καθημερινής μελέτης που θα πλαισιώνεται από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματα για την επόμενη μέρα, να υποστηρίζονται από ένα πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και να ενισχύονται καθημερινά από τη διεπιστημονική ομάδα του “Θεραπεύειν”.

Επιπλέον, οι γονείς θα μπορούν να μιλούν με ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν τη μελέτη του παιδιού τους στο σπίτι.

Πρόγραμμα μελέτης μαθητών με διαγνωσμένες ή μη δυσκολίες μάθησης

Μετά την πολυετή μας εμπειρία με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παρατηρήσαμε πώς υπάρχει άμεση ανάγκη για υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς στο σχολείο.

Έτσι, μας γεννήθηκε η ιδέα του “Εκπαιδεύειν”, ενός πρότυπου προγράμματος καθημερινής μελέτης που θα πλαισιώνεται από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της ειδικής αγωγής.  

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν σε αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να μελετούν τα μαθήματα για την επόμενη μέρα, να υποστηρίζονται από ένα πρόγραμμα μελέτης προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και να ενισχύονται καθημερινά από τη διεπιστημονική ομάδα του “Θεραπεύειν”.

Επιπλέον, οι γονείς θα μπορούν να μιλούν με ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν τη μελέτη του παιδιού τους στο σπίτι.

Asset 2

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Μαθησιακή αξιολόγηση από ειδικούς παιδαγωγούς
 • Ανάπτυξη εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης βασισμένο στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή
 • Μελέτη και προετοιμασία σχολικών μαθημάτων η οποία γίνεται σε μικρές ομάδες και εξατομικευμένα στις ανάγκες του μαθητή
 • Παροχή στήριξης και ενίσχυσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από ειδικούς, όπως ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
 • Προετοιμασία και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών σε περιόδους που το έχουν ανάγκη
 • Συνεργασία γονέων και ειδικών για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στοχεύοντας στην αποτελεσματική μελέτη στο σπίτι
 • Επικοινωνία – συνεργασία με το σχολείο όπου αυτό χρειάζεται

Εποπτεύουσα προγράμματος:
Στασινού Βασιλική, Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Μαθησιακή αξιολόγηση από ειδικούς παιδαγωγούς
 • Ανάπτυξη εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης βασισμένο στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή
 • Μελέτη και προετοιμασία σχολικών μαθημάτων η οποία γίνεται σε μικρές ομάδες και εξατομικευμένα στις ανάγκες του μαθητή
 • Παροχή στήριξης και ενίσχυσης όπου αυτό κριθεί απαραίτητο από ειδικούς, όπως ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή
 • Προετοιμασία και ψυχολογική υποστήριξη μαθητών σε περιόδους που το έχουν ανάγκη
 • Συνεργασία γονέων και ειδικών για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στοχεύοντας στην αποτελεσματική μελέτη στο σπίτι
 • Επικοινωνία – συνεργασία με το σχολείο όπου αυτό χρειάζεται

Εποπτεύουσα προγράμματος:
Στασινού Βασιλική
Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στον 1ο όροφο του κέντρου “Θεραπεύειν”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο:

info@ekpaidevin.gr

Στον 1ο όροφο του κέντρου “Θεραπεύειν”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας στο:

info@ekpaidevin.gr