Σε ποιες περιπτώσεις  είναι αναγκαίες οι κλινικές υπηρεσίες ενός λογοθεραπευτή; 

·         Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου 

·         Διαταραχή στην ροή της ομιλίας(τραυλισμός) 

·         Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 

·         Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός) 

·         Διαταραχές λόγου και ομιλίας λόγω αισθητηριακής βλάβης(για παράδειγμα, βαρηκοΐα) 

·         Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 

·         Νοητική υστέρηση 

·         Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα 

·         Επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας(αφασία, δυσαρθρία) 

·         Διαταραχές φώνησης 

·         Διαταραχές κατάποσης 

·         Λαρυγγεκτομηθέντες

 

Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από διαφορετικές ειδικότητες που συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης ενός ατόμου.

Η διεπιστημονική ομάδα ενδεικτικά περιλαμβάνει λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, ψυχίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο, παιδίατρο και νευρολόγο.