Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναφέρεται στην νευρολογική διαδικασία κατά την οποία ένα ερέθισμα ολοκληρώνεται και κωδικοποιείται στον εγκέφαλο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την δημιουργία διαφόρων προβλημάτων που αφορούν την ανάπτυξη, την επεξεργασία της πληροφορίας και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση στοχεύει κυρίως σε τρεις αισθήσεις, την ιδιοδεκτική, την απτική και την αιθουσαία. Αυτές οι αισθήσεις βοηθούν τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται, να αποτυπώνει και να αντιδράει σε διαφορετικά ερεθίσματα στο περιβάλλον.

Ποιους ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει;
  • Πρόωρα βρέφη: Τα πρόωρα βρέφη γεννιούνται με υπερευαίσθητο νευρικό σύστημα και πολλαπλές παθολογικές δυσκολίες. Έτσι, οι γονείς και οι φροντιστές αυτών των παιδιών είναι καλό να γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα δώσουν στο παιδί τους τις απαραίτητες αισθητηριακές εμπειρίες, με σκοπό την βέλτιστη ανάπτυξή του.
  • Φάσμα του αυτισμού και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές: Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία. Πολλές φορές αναζητούν ασυνήθιστες ποσότητες συγκεκριμένων ερεθισμάτων και είναι υπερβολικά ευαίσθητα σε άλλα ερεθίσματα. Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας βοηθάει σε λειτουργικότερη κοινωνική συναλλαγή.
  • Μαθησιακές δυσκολίες: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πολλές φορές παρουσιάζουν διαταραχές στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Μέσω της κατάλληλης παρέμβασης βελτιώνονται οι όποιες δυσκολίες και μειώνεται η πιθανότητα σχολικής αποτυχίας.
  • Εγκεφαλικές βλάβες: Σε περιπτώσεις ατυχημάτων στις οποίες τραυματίζεται ο εγκέφαλος δημιουργούνται διαταραχές στην αισθητηριακή λειτουργία. Αυτοί οι ασθενείς έχουν την ανάγκη θεραπείας που θα τους βοηθήσει σε επανάκτηση των χαμένων αισθήσεων.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση προϋποθέτει καταρτισμένο θεραπευτή και αίθουσα με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί στον χώρο του παιδιού αλλά σε κέντρο ειδικών θεραπειών το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναφέρεται στην νευρολογική διαδικασία κατά την οποία ένα ερέθισμα ολοκληρώνεται και κωδικοποιείται στον εγκέφαλο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την δημιουργία διαφόρων προβλημάτων που αφορούν την ανάπτυξη, την επεξεργασία της πληροφορίας και τη συμπεριφορά του ατόμου.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση στοχεύει κυρίως σε τρεις αισθήσεις, την ιδιοδεκτική, την απτική και την αιθουσαία. Αυτές οι αισθήσεις βοηθούν τον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται, να αποτυπώνει και να αντιδράει σε διαφορετικά ερεθίσματα στο περιβάλλον.

Ποιους ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει;
  • Πρόωρα βρέφη: Τα πρόωρα βρέφη γεννιούνται με υπερευαίσθητο νευρικό σύστημα και πολλαπλές παθολογικές δυσκολίες. Έτσι, οι γονείς και οι φροντιστές αυτών των παιδιών είναι καλό να γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα δώσουν στο παιδί τους τις απαραίτητες αισθητηριακές εμπειρίες, με σκοπό την βέλτιστη ανάπτυξή του.
  • Φάσμα του αυτισμού και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές: Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία. Πολλές φορές αναζητούν ασυνήθιστες ποσότητες συγκεκριμένων ερεθισμάτων και είναι υπερβολικά ευαίσθητα σε άλλα ερεθίσματα. Η βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας βοηθάει σε λειτουργικότερη κοινωνική συναλλαγή.
  • Μαθησιακές δυσκολίες: Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πολλές φορές παρουσιάζουν διαταραχές στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Μέσω της κατάλληλης παρέμβασης βελτιώνονται οι όποιες δυσκολίες και μειώνεται η πιθανότητα σχολικής αποτυχίας.
  • Εγκεφαλικές βλάβες: Σε περιπτώσεις ατυχημάτων στις οποίες τραυματίζεται ο εγκέφαλος δημιουργούνται διαταραχές στην αισθητηριακή λειτουργία. Αυτοί οι ασθενείς έχουν την ανάγκη θεραπείας που θα τους βοηθήσει σε επανάκτηση των χαμένων αισθήσεων.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση προϋποθέτει καταρτισμένο θεραπευτή και αίθουσα με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί στον χώρο του παιδιού αλλά σε κέντρο ειδικών θεραπειών το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.