Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Αθανασούλα Βάγια

Λογοθεραπεύτρια

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως παράλληλη στήριξη σε πλήθος παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σύγχρονης Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην μονάδα Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέθοδος του Γλωσσικού Προγράμματος Makaton( ΜΑΚΑΤΟΝ HELLAS), Intensive Interaction, Αξιολογικό εργαλείο DAP TEST ( To Draw A Person ) ως όργανο μέτρησης της νοημοσύνης σε παιδιά ηλικίας έως 10 ετών.

Αθανασούλα Βάγια

Λογοθεραπευτής

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως παράλληλη στήριξη σε πλήθος παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σύγχρονης Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην μονάδα Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέθοδος του Γλωσσικού Προγράμματος Makaton( ΜΑΚΑΤΟΝ HELLAS), Intensive Interaction, Αξιολογικό εργαλείο DAP TEST ( To Draw A Person ) ως όργανο μέτρησης της νοημοσύνης σε παιδιά ηλικίας έως 10 ετών.