Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Χαρίτος Ιωάννης

Λογοθεραπευτής

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Συνεργασία με ιδιωτικά πλαίσια σε Αθήνα και επαρχία. Εργασία στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (2015-2016). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2019 και από το 2022 επιστημονικά υπεύθυνος του καινούργιου τμήματος αυτού.

Εξειδικεύσεις:

Intensive Interaction, Ενισχυτικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης (Makaton, PECS, Intensive Interaction), Applied Behavior Analysis (ABA), Phoneme Touch and Say, Εργαλεία Αξιολόγησης (Λ- Test, Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Αντίληψης, Raven Test, Αθηνά Test), Phoneme Touch and Say, Pivotal Response Treatment (PRT), 4ετή Πιστοποίηση Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).

Χαρίτος Ιωάννης

Λογοθεραπευτής

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Συνεργασία με ιδιωτικά πλαίσια σε Αθήνα και επαρχία. Εργασία στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (2015-2016). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2019 και από το 2022 επιστημονικά υπεύθυνος του καινούργιου τμήματος αυτού.

Εξειδικεύσεις:

Intensive Interaction, Ενισχυτικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης (Makaton, PECS, Intensive Interaction), Applied Behavior Analysis (ABA), Phoneme Touch and Say, Εργαλεία Αξιολόγησης (Λ- Test, Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Αντίληψης, Raven Test, Αθηνά Test), Phoneme Touch and Say, Pivotal Response Treatment (PRT), 4ετή Πιστοποίηση Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).