Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Χατζηιωαννίδης Γιώργος

Ειδικός Παιδαγωγός MSc

Σπουδές- Εργασία:

Κάτοχος πτυχίου στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με αντικείμενο την ενταξιακή εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

Εξειδικεύσεις:

Ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Επιμορφώσεις στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην ψηφιακή αφήγηση και τα κόμικς στην εκπαίδευση και στην οργάνωση προγραμμάτων πρώιμης – έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης για αναπηρίες σε παιδιά.

Χαρίτος Ιωάννης

Λογοθεραπευτής

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Συνεργασία με ιδιωτικά πλαίσια σε Αθήνα και επαρχία. Εργασία στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (2015-2016). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2019 και από το 2022 επιστημονικά υπεύθυνος του καινούργιου τμήματος αυτού.

Εξειδικεύσεις:

Intensive Interaction, Ενισχυτικές και Εναλλακτικές Μέθοδοι Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης (Makaton, PECS, Intensive Interaction), Applied Behavior Analysis (ABA), Phoneme Touch and Say, Εργαλεία Αξιολόγησης (Λ- Test, Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Αντίληψης, Raven Test, Αθηνά Test), Phoneme Touch and Say, Pivotal Response Treatment (PRT), 4ετή Πιστοποίηση Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).