Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Δομημένη Εκπαίδευση TEACHH

Τι είναι η Δομημένη Εκπαιδεύση TEACHH;

Η Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH αποτελεί ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο να οργανώσει τον χώρο και τον χρόνο του.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της μεθόδου;
  • Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα (βοηθά το παιδί στο πρόγραμμα της ημέρας του).
  • Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος (η οργάνωση του περιβάλλοντος με τρόπο κατά τον οποίο θα είναι λειτουργικός για το παιδί).
  • Δόμηση ατομικής εργασίας (τρόπος οργάνωσης μίας ατομικής εργασίας).
  • Οπτικοποίηση των δραστηριοτήτων (βοηθάει το παιδί να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του σε κάποιον άλλο).

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Δομημένη Εκπαίδευση TEACHH

Τι είναι η Δομημένη Εκπαίδευση TEACHH;

Η Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH αποτελεί ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο να οργανώσει τον χώρο και τον χρόνο του.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της μεθόδου;
  • Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα (βοηθά το παιδί στο πρόγραμμα της ημέρας του).
  • Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος (η οργάνωση του περιβάλλοντος με τρόπο κατά τον οποίο θα είναι λειτουργικός για το παιδί).
  • Δόμηση ατομικής εργασίας (τρόπος οργάνωσης μίας ατομικής εργασίας).
  • Οπτικοποίηση των δραστηριοτήτων (βοηθάει το παιδί να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του σε κάποιον άλλο).