Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Εντατική Αλληλεπίδραση

Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση;

Όταν αναφερόμαστε στον όρο εντατική αλληλεπίδραση (intensive interaction) μιλάμε για μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στο παιχνίδι και βοηθάει στην εκμάθηση επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτή η μέθοδος βοηθάει άτομα στο φάσμα του αυτισμού αλλά και άτομα με βαριές δυσκολίες στην μάθηση. Βασίζεται στο μοντέλο αλληλεπίδρασης του βρέφους και του ατόμου που το φροντίζει στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής του.

Σε ποιους απευθύνεται;

H εντατική αλληλεπίδραση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει παιδιά με αυτισμό και βαριές δυσκολίες στην μάθηση τα οποία βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της επικοινωνιακής ανάπτυξης. Επίσης, δημιουργήθηκε για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη ώστε αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ανεξάρτητα από την ηλικία, τις δυσκολίες και την ανάπτυξη τους.
Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:
 Άτομα που βρίσκονται με περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.

 • Άτομα που δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με τους γύρω τους ή που μοιάζουν να αντλούν λίγη ή καθόλου ευχαρίστηση από την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους.
 • Άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και εναντιωματική συμπεριφορά με αποτέλεσμα δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή.
 •  Άτομα με αυτισμό που μπορεί να έχουν καλές δεξιότητες επικοινωνίας αλλά χρειάζονται υποστήριξη με δεξιότητες όπως η βλεμματική επαφή, η κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου, η εναλλαγή σειράς, η εξέλιξη του επιτονισμού του λόγου.
 •  Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 •  Άτομα με αισθητηριακές διαταραχές

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Εντατική Αλληλεπίδραση

Τι είναι η εντατική αλληλεπίδραση;

Όταν αναφερόμαστε στον όρο εντατική αλληλεπίδραση (intensive interaction) μιλάμε για μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται στο παιχνίδι και βοηθάει στην εκμάθηση επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτή η μέθοδος βοηθάει άτομα στο φάσμα του αυτισμού αλλά και άτομα με βαριές δυσκολίες στην μάθηση. Βασίζεται στο μοντέλο αλληλεπίδρασης του βρέφους και του ατόμου που το φροντίζει στη διάρκεια του πρώτου χρόνου της ζωής του.

Σε ποιους απευθύνεται;

H εντατική αλληλεπίδραση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει παιδιά με αυτισμό και βαριές δυσκολίες στην μάθηση τα οποία βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της επικοινωνιακής ανάπτυξης. Επίσης, δημιουργήθηκε για άτομα που χρειάζονται υποστήριξη ώστε αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ανεξάρτητα από την ηλικία, τις δυσκολίες και την ανάπτυξη τους.
Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • Άτομα που βρίσκονται με περιορισμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άτομα που δυσκολεύονται να αλληλεπιδράσουν με τους γύρω τους ή που μοιάζουν να αντλούν λίγη ή καθόλου ευχαρίστηση από την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους.
 •  Άτομα που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους και εναντιωματική συμπεριφορά με αποτέλεσμα δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή.
 •  Άτομα με αυτισμό που μπορεί να έχουν καλές δεξιότητες επικοινωνίας αλλά χρειάζονται υποστήριξη με δεξιότητες όπως η βλεμματική επαφή, η κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου, η εναλλαγή σειράς, η εξέλιξη του επιτονισμού του λόγου.
 •  Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα με αισθητηριακές διαταραχές