Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Εργοθεραπεία

Τι είναι η εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται και προωθεί την υγεία, την ευημερία και την λειτουργικότητα ενός ανθρώπου μέσω του έργου. Ως έργο νοείται οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος στην ζωή του όπως για παράδειγμα, η προσωπική φροντίδα ή η εργασία.

Η εργοθεραπεία, ανάλογα με την δυσκολία του κάθε ανθρώπου, μπορεί να βοηθήσει βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικές.

Τομείς εργοθεραπευτικής παρέμβασης
 • Ο κινητικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει την αδρή κινητικότητα, την λεπτή κινητικότητα και τον αμφίπλευρο κινητικό συντονισμό.
 • Ο γνωστικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει τον χωρικό και τον χρονικό προσανατολισμό, την συγκέντρωση προσοχής, την μνήμη, την οπτική διάκριση, την οργάνωση και την εκτέλεση οδηγιών.
 • Ο αισθητηριακός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει το αιθουσαίο, το ιδιοδεκτικό, το απτικό, το ακουστικό, το οπτικό, το γευστικό-οσφρητικό σύστημα.
 • Η κοινωνικότητα η οποία εμπεριέχει την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την συνεργασία, την ανάληψη ρόλων και την συμπεριφορά.
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στους παραπάνω τομείς στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού στις καθημερινές του δραστηριότητες όπως:
 • Η φροντίδα εαυτού η οποία περιγράφει την σίτιση, την ένδυση, την υπόδηση, την προσωπική υγιεινή (πλύσιμο δοντιών, μπάνιο, τουαλέτα) και την φροντίδα του προσωπικού χώρου.
 • Η συμμετοχή σε όλα τα στάδια του παιχνιδιού ( συμβολικό, κατασκευαστικό, κινητικό, δυαδικό, λειτουργικό, ομαδικό παιχνίδι).
 • Στο σχολείο, καθώς βελτιώνει την συμμετοχή στο παιχνίδι και στις προσχολικές και σχολικές δραστηριότητες-εργασίες, την συνεργασία, τον γραφοκινητικό συντονισμό, την συγκέντρωση, την συνέπεια, την κατανόηση και ακολουθία προγραμμάτων, ρόλων και οδηγιών.
Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι σκόπιμες, θεραπευτικές και ευχάριστες για το παιδί και του προσφέρουν ευκαιρίες για παιχνίδι και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές το παιδί αποκτά τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της καθημερινότητας του.
Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Εργοθεραπεία

Τι είναι η εργοθεραπεία;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται και προωθεί την υγεία, την ευημερία και την λειτουργικότητα ενός ανθρώπου μέσω του έργου. Ως έργο νοείται οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος στην ζωή του όπως για παράδειγμα, η προσωπική φροντίδα ή η εργασία.

Η εργοθεραπεία, ανάλογα με την δυσκολία του κάθε ανθρώπου, μπορεί να βοηθήσει βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικές.

Τομείς εργοθεραπευτικής παρέμβασης
 • Ο κινητικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει την αδρή κινητικότητα, την λεπτή κινητικότητα και τον αμφίπλευρο κινητικό συντονισμό.
 • Ο γνωστικός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει τον χωρικό και τον χρονικό προσανατολισμό, την συγκέντρωση προσοχής, την μνήμη, την οπτική διάκριση, την οργάνωση και την εκτέλεση οδηγιών.
 • Ο αισθητηριακός τομέας ο οποίος περιλαμβάνει το αιθουσαίο, το ιδιοδεκτικό, το απτικό, το ακουστικό, το οπτικό, το γευστικό-οσφρητικό σύστημα.
 • Η κοινωνικότητα η οποία εμπεριέχει την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την συνεργασία, την ανάληψη ρόλων και την συμπεριφορά.
Η εργοθεραπευτική παρέμβαση στους παραπάνω τομείς στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού στις καθημερινές του δραστηριότητες όπως:
 • Η φροντίδα εαυτού η οποία περιγράφει την σίτιση, την ένδυση, την υπόδηση, την προσωπική υγιεινή (πλύσιμο δοντιών, μπάνιο, τουαλέτα) και την φροντίδα του προσωπικού χώρου.
 • Η συμμετοχή σε όλα τα στάδια του παιχνιδιού ( συμβολικό, κατασκευαστικό, κινητικό, δυαδικό, λειτουργικό, ομαδικό παιχνίδι).
 • Στο σχολείο, καθώς βελτιώνει την συμμετοχή στο παιχνίδι και στις προσχολικές και σχολικές δραστηριότητες-εργασίες, την συνεργασία, τον γραφοκινητικό συντονισμό, την συγκέντρωση, την συνέπεια, την κατανόηση και ακολουθία προγραμμάτων, ρόλων και οδηγιών.
Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία είναι σκόπιμες, θεραπευτικές και ευχάριστες για το παιδί και του προσφέρουν ευκαιρίες για παιχνίδι και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές το παιδί αποκτά τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της καθημερινότητας του.