Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Ευαγγέλου Μαρία

Λογοθεραπεύτρια M.Ed

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (M. Ed Ειδική Αγωγή και Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2013. Εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. της Αττικής από το 2022.

 

Εξειδικεύσεις:

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Λεκτική και Στοματική Δυσπραξία, SIMATA, Feeding Therapy, Oral Placement, Intensive Interaction, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Social Stories & Comic Strip Conversation, Αναπτυξιακό προφίλ κοινωνικής επικοινωνίας- Το μοντέλο των κύκλων, Οπτομετρία (όραση και μάθηση), Ψυχομετρικό Εργαλείο Λογόμετρο, Σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.

Ευαγγέλου Μαρία

Λογοθεραπεύτρια M.Ed

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (M. Ed Ειδική Αγωγή και Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2013. Εργάζεται στο Υπουργείο Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. της Αττικής από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Λεκτική και Στοματική Δυσπραξία, SIMATA, Feeding Therapy, Oral Placement, Intensive Interaction, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Social Stories & Comic Strip Conversation, Αναπτυξιακό προφίλ κοινωνικής επικοινωνίας- Το μοντέλο των κύκλων, Οπτομετρία (όραση και μάθηση), Ψυχομετρικό Εργαλείο Λογόμετρο, Σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.