Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Κατσαρού Ιωάννα

Λογοθεραπεύτρια

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Έχει εργαστεί σε δομές ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου καθώς και ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Εξειδικεύσεις:

Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία-Σήματα, μέθοδο πρώιμη παρέμβασης στον τραυλισμό «Palin PCI», επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου(420 ωρών). Σειρά από κύκλους εποπτειών (100 ωρών) για την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε αρθρωτικές- φωνολογικές δυσκολίες, την ειδική γλωσσική διαταραχή, την δυσπραξία, και αναπτυξιακές διαταραχές.

Κατσαρού Ιωάννα

Λογοθεραπευτής

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Έχει εργαστεί σε δομές ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου καθώς και ως ιδιωτική παράλληλη στήριξη σε παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Εξειδικεύσεις:

Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία-Σήματα, μέθοδο πρώιμη παρέμβασης στον τραυλισμό «Palin PCI», επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου(420 ωρών). Σειρά από κύκλους εποπτειών (100 ωρών) για την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε αρθρωτικές- φωνολογικές δυσκολίες, την ειδική γλωσσική διαταραχή, την δυσπραξία, και αναπτυξιακές διαταραχές.