Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Κοινωνικές Ιστορίες

Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες;

Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι εξειδικευμένες και προσεκτικά γραμμένες ιστορίες. Δημιουργούνται για μία κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και απευθύνεται σε ένα παιδί.

Πότε τις χρησιμοποιούμε;

Οι κοινωνικές ιστορίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν καθημερινές καταστάσεις (για παράδειγμα, ένα συμβάν στο σχολείο ή μια επίσκεψη στον οδοντίατρο) μειώνοντας το άγχος ή την ένταση του παιδιού. Μπορεί να αποτελούνται μόνο από εικόνες, μόνο από λόγια ή από συνδυασμό των παραπάνω.

Είναι μία απλή ιστορία που την γράφει όποιος θέλει;

Για να μπορέσει ένα άτομο να συνθέσει μία κοινωνική ιστορία θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο συγγραφής της. Τα λόγια που χρησιμοποιούνται είναι πολύ προσεκτικά δομημένα και έχουν ένα θετικό πρόσημο. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί φοβάται να πάει στον οδοντίατρο και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία κοινωνική ιστορία δεν θα πούμε ‘’Δεν γίνεται να μην πάμε’’ αλλά ‘’καλό είναι να πάμε στον οδοντίατρο’’. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γνώση για την δημιουργία της ούτως ώστε να υπάρχουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Κοινωνικές Ιστορίες

Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες;

Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι εξειδικευμένες και προσεκτικά γραμμένες ιστορίες. Δημιουργούνται για μία κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί και απευθύνεται σε ένα παιδί.

Πότε τις χρησιμοποιούμε;

Οι κοινωνικές ιστορίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν καθημερινές καταστάσεις (για παράδειγμα, ένα συμβάν στο σχολείο ή μια επίσκεψη στον οδοντίατρο) μειώνοντας το άγχος ή την ένταση του παιδιού. Μπορεί να αποτελούνται μόνο από εικόνες, μόνο από λόγια ή από συνδυασμό των παραπάνω.

Είναι μία απλή ιστορία που την γράφει όποιος θέλει;

Για να μπορέσει ένα άτομο να συνθέσει μία κοινωνική ιστορία θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο συγγραφής της. Τα λόγια που χρησιμοποιούνται είναι πολύ προσεκτικά δομημένα και έχουν ένα θετικό πρόσημο. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί φοβάται να πάει στον οδοντίατρο και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία κοινωνική ιστορία δεν θα πούμε ‘’Δεν γίνεται να μην πάμε’’ αλλά ‘’καλό είναι να πάμε στον οδοντίατρο’’. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γνώση για την δημιουργία της ούτως ώστε να υπάρχουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα.