Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Λογοθεραπεία

Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας στα παιδιά και τους ενήλικες.

Τι σημαίνει λογοθεραπευτική αξιολόγηση;

Μέσω της αξιολογητικής διαδικασίας εξετάζονται και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι παρούσες ανάγκες αλλά και οι ικανότητες ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, μέσω της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης μπορούμε να καθορίσουμε εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην επικοινωνία, την φύση της, το μέγεθος της αλλά και τις επιπτώσεις της διαταραχής στην ζωή του ατόμου. Επιπρόσθετα, η λογοθεραπευτική αξιολόγηση μας επιτρέπει να συλλέξουμε πλήθος πληροφοριών ώστε να θέσουμε τους κατάλληλους στόχους, να καθορίσουμε τις διαδικασίες θεραπείας αλλά και να προσδιορίσουμε το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα τη διαταραχή, το άτομο που αξιολογείται καθώς και τον λογοθεραπευτή.

Τα βασικά βήματα που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αξιολόγηση είναι η λήψη του ιστορικού, ο στοματοπροσωπικός έλεγχος, ο ακοολογικός έλεγχος (πραγματοποιείται από ΩΡΛ), η αξιολόγηση της ταχύτητας παραγωγής διαδοχοκινητικών συλλαβών και η απόκτηση δείγματος ομιλίας-φωνής. Σε κάθε περίπτωση, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να κρίνει ανάλογα με τις δυσκολίες του ατόμου τι παραπάνω θα πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να θέσει τους κατάλληλους στόχους θεραπείας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης;

Όταν πραγματοποιείται μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ο λογοθεραπευτής έχει ως στόχο να εξακριβώσει αν υπάρχει διαταραχή, να προσδιορίσει την διαταραχή αλλά και να κάνει διαφοροδιάγνωση. Επίσης, καθορίζει την κατεύθυνση της παρέμβασης αλλά και τους στόχους της.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίες οι κλινικές υπηρεσίες ενός λογοθεραπευτή;
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου 
 • Διαταραχή στην ροή της ομιλίας(τραυλισμός) 
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός) 
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας λόγω αισθητηριακής βλάβης(για παράδειγμα, βαρηκοΐα) 
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 
 • Νοητική υστέρηση 
 • Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα 
 • Επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας(αφασία, δυσαρθρία) 
 • Διαταραχές φώνησης 
 • Διαταραχές κατάποσης 
 •   Λαρυγγεκτομηθέντες
Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Λογοθεραπεία

Τι είναι λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου και της ομιλίας στα παιδιά και τους ενήλικες.

Τι σημαίνει λογοθεραπευτική αξιολόγηση;

Μέσω της αξιολογητικής διαδικασίας εξετάζονται και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά, οι παρούσες ανάγκες αλλά και οι ικανότητες ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, μέσω της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης μπορούμε να καθορίσουμε εάν υπάρχει κάποια διαταραχή στην επικοινωνία, την φύση της, το μέγεθος της αλλά και τις επιπτώσεις της διαταραχής στην ζωή του ατόμου. Επιπρόσθετα, η λογοθεραπευτική αξιολόγηση μας επιτρέπει να συλλέξουμε πλήθος πληροφοριών ώστε να θέσουμε τους κατάλληλους στόχους, να καθορίσουμε τις διαδικασίες θεραπείας αλλά και να προσδιορίσουμε το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας. Η αξιολόγηση διαφέρει ανάλογα τη διαταραχή, το άτομο που αξιολογείται καθώς και τον λογοθεραπευτή.

Τα βασικά βήματα που θα πρέπει να περιλαμβάνει η αξιολόγηση είναι η λήψη του ιστορικού, ο στοματοπροσωπικός έλεγχος, ο ακοολογικός έλεγχος (πραγματοποιείται από ΩΡΛ), η αξιολόγηση της ταχύτητας παραγωγής διαδοχοκινητικών συλλαβών και η απόκτηση δείγματος ομιλίας-φωνής. Σε κάθε περίπτωση, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να κρίνει ανάλογα με τις δυσκολίες του ατόμου τι παραπάνω θα πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να θέσει τους κατάλληλους στόχους θεραπείας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης;

Όταν πραγματοποιείται μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ο λογοθεραπευτής έχει ως στόχο να εξακριβώσει αν υπάρχει διαταραχή, να προσδιορίσει την διαταραχή αλλά και να κάνει διαφοροδιάγνωση. Επίσης, καθορίζει την κατεύθυνση της παρέμβασης αλλά και τους στόχους της.

Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίες οι κλινικές υπηρεσίες ενός λογοθεραπευτή;
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου 
 • Διαταραχή στην ροή της ομιλίας(τραυλισμός) 
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές 
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(αυτισμός) 
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας λόγω αισθητηριακής βλάβης(για παράδειγμα, βαρηκοΐα) 
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες 
 • Νοητική υστέρηση 
 • Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα 
 • Επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας(αφασία, δυσαρθρία) 
 • Διαταραχές φώνησης 
 • Διαταραχές κατάποσης 
 •   Λαρυγγεκτομηθέντες