Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Μακρή Ζωή

Ειδική Παιδαγωγός M.E.d.

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων», τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και σε ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία. Πλέον, εργάζεται στο Υπουργείο Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2021.

Εξειδικεύσεις:

Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Σχολική ψυχολογία», Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Braille, Βεβαίωση πιστοποίησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Πρώτος κύκλος), Poster presentation: FENS (Federation of European and Neuroscience Societies) featured regional meeting 2015, 7-10/10/2015, Thessaloniki, Greece. Βραβείο (Best Poster), History Corner. “Η ζωή το 3000 και το 6000: Συγκριτική ανάλυση φανταστικών οραμάτων του Ιταλού παθολογοανατόμου Paolo Mantegazza και του Ισπανού νευροϊστολόγου Ramon Y Cajal”.

Μακρή Ζωή

Ειδική Παιδαγωγός M.E.d.

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων», τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και σε ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία. Πλέον, εργάζεται στο Υπουργείο Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2021.

Εξειδικεύσεις:

Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Σχολική ψυχολογία», Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Braille, Βεβαίωση πιστοποίησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Πρώτος κύκλος), Poster presentation: FENS (Federation of European and Neuroscience Societies) featured regional meeting 2015, 7-10/10/2015, Thessaloniki, Greece. Βραβείο (Best Poster), History Corner. “Η ζωή το 3000 και το 6000: Συγκριτική ανάλυση φανταστικών οραμάτων του Ιταλού παθολογοανατόμου Paolo Mantegazza και του Ισπανού νευροϊστολόγου Ramon Y Cajal”.