Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Μανσούδη Όλγα

Εργοθεραπεύτρια

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη Τμήματος Εργοθεραπείας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπέυειν από το 2021.

Εξειδικεύσεις:

Γνώσεις Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, Σεμινάριο Σχολικής Ετοιμότητα, Εκπαίδευση σε Δυσκολίες Σίτισης, Μέθοδος Wilbarger. Εμπειρία σε διαγνωστικές ομάδες: Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Νοητική Στέρηση, Δυσπραξία, Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Μαθησιακές δυσκολίες. Διετές Πρόγραμμα εκπαίδευσης Εργοθεραπευτών στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία.

Μανσούδη Όλγα

Εργοθεραπεύτρια

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος Τμήματος Εργοθεραπείας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπέυειν από το 2021.

Εξειδικεύσεις:

Γνώσεις Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, Σεμινάριο Σχολικής Ετοιμότητα, Εκπαίδευση σε Δυσκολίες Σίτισης, Μέθοδος Wilbarger. Εμπειρία σε διαγνωστικές ομάδες: Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Νοητική Στέρηση, Δυσπραξία, Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Μαθησιακές δυσκολίες. Διετές Πρόγραμμα εκπαίδευσης Εργοθεραπευτών στην Παιδιατρική Εργοθεραπεία.