Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Μουσικοθεραπεία

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας, στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μίας θεραπευτικής σχέσης, με στόχους που αφορούν τις σωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικών σπουδών (ΕΣΠΕΜ, 2018).

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εθισμούς
 • Γηριατρικές παθήσεις
 • Χρόνιες παθήσεις
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Ψυχικές διαταραχές
Τι συμβαίνει σε μία συνεδρία μουσικοθεραπείας;
Ο μουσικοθεραπευτής παίζει μουσική μαζί με το άτομο το οποίο παρακολουθεί την συνεδρία, τραγουδούν, συνθέτουν ή και ανασκευάζουν τραγούδια. Επιπρόσθετα, μπορούν να ακούσουν μουσική ή και να αναλύσουν τους στίχους τραγουδιών. Μπορούν να αυτοσχεδιάζουν στο πλαίσιο του κλινικού αυτοσχεδιασμού. Τέλος, συζητούν όπου αυτό μπορεί να συμβεί.

Προσδοκόμενα αποτελέσματα μουσικοθεραπείας
Η μουσικοθεραπεία βοηθάει στην μείωση του άγχους και του πόνου. Μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση καθώς και την αυτοεικόνα του ατόμου που παρακολουθεί συνεδρίες. Επίσης, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλές αναπτυξιακές δυσκολίες. Τέλος, σε ανθρώπους με αυτισμό βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Ποιος θεωρείται μουσικοθεραπευτής;
Για να θεωρηθεί κάποιος μουσικοθεραπευτής και να μπορεί να πραγματοποιεί συνεδρίες μουσικοθεραπείας θα πρέπει να έχει σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα 5ετούς φοίτησης καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα 2ετούς φοίτησης τα οποία παρέχουν τον τίτλο του μουσικοθεραπευτή. Στην Ελλάδα, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μουσικοθεραπείας στο ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα άτομα που εκπαιδεύονται ως μουσικοθεραπευτές παρακολουθούν μεταξύ άλλων μαθήματα μουσικής, θεωρία της μουσικής, μουσική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, τεχνικές κλινικού σχεδιασμού, ψυχοπαθολογία, κλινική άσκηση και αξιολόγηση. Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα από άλλους φορείς όπως ωδεία, κολέγια και σχολές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία η οποία διέπεται διεθνώς από αυστηρές προϋποθέσεις και διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Από το 2004 έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα σύλλογος μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).
Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Μουσικοθεραπεία

Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Η μουσικοθεραπεία είναι ένα καθιερωμένο επάγγελμα υγείας, στο οποίο η μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μίας θεραπευτικής σχέσης, με στόχους που αφορούν τις σωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων. Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για την επίτευξη εξατομικευμένων ή και ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή ο οποίος έχει ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μουσικών σπουδών (ΕΣΠΕΜ, 2018).

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει η μουσικοθεραπεία;
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Εθισμούς
 • Γηριατρικές παθήσεις
 • Χρόνιες παθήσεις
 • Νευρολογικές διαταραχές
 • Ψυχικές διαταραχές
Τι συμβαίνει σε μία συνεδρία μουσικοθεραπείας;
Ο μουσικοθεραπευτής παίζει μουσική μαζί με το άτομο το οποίο παρακολουθεί την συνεδρία, τραγουδούν, συνθέτουν ή και ανασκευάζουν τραγούδια. Επιπρόσθετα, μπορούν να ακούσουν μουσική ή και να αναλύσουν τους στίχους τραγουδιών. Μπορούν να αυτοσχεδιάζουν στο πλαίσιο του κλινικού αυτοσχεδιασμού. Τέλος, συζητούν όπου αυτό μπορεί να συμβεί.

Προσδοκόμενα αποτελέσματα μουσικοθεραπείας
Η μουσικοθεραπεία βοηθάει στην μείωση του άγχους και του πόνου. Μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση καθώς και την αυτοεικόνα του ατόμου που παρακολουθεί συνεδρίες. Επίσης, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλές αναπτυξιακές δυσκολίες. Τέλος, σε ανθρώπους με αυτισμό βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους.

Ποιος θεωρείται μουσικοθεραπευτής;
Για να θεωρηθεί κάποιος μουσικοθεραπευτής και να μπορεί να πραγματοποιεί συνεδρίες μουσικοθεραπείας θα πρέπει να έχει σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα 5ετούς φοίτησης καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα 2ετούς φοίτησης τα οποία παρέχουν τον τίτλο του μουσικοθεραπευτή. Στην Ελλάδα, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μουσικοθεραπείας στο ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα άτομα που εκπαιδεύονται ως μουσικοθεραπευτές παρακολουθούν μεταξύ άλλων μαθήματα μουσικής, θεωρία της μουσικής, μουσική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, τεχνικές κλινικού σχεδιασμού, ψυχοπαθολογία, κλινική άσκηση και αξιολόγηση. Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα από άλλους φορείς όπως ωδεία, κολέγια και σχολές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία η οποία διέπεται διεθνώς από αυστηρές προϋποθέσεις και διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Από το 2004 έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα σύλλογος μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).