Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Παιγνιοθεραπεία

Τι είναι παιγνιοθεραπεία;

Η θεραπευτική διαδρομή του κάθε παιδιού στη διαδικασία αυτή είναι ξεχωριστή. Το παιδί δεν καλείται να μιλήσει για τον εαυτό του ή για ότι το απασχολεί αν δεν θέλει,  αλλά καλείται να παίξει, να μπει στο κόσμο της φαντασίας, της αυθόρμητης δημιουργίας, της χαράς του παιχνιδιού και να δημιουργήσει ιστορίες και καταστάσεις όπως εκείνο επιθυμεί. Καθώς το παιχνίδι είναι για το παιδί ο τρόπος που επικοινωνεί, είναι ο φυσικός τρόπος έκφρασης της διάθεσης του, η Παιγνιοθεραπεία αξιοποιεί το παιχνίδι ως μέσο ασφάλειας και οικειότητας. Το σύμβολο του παιχνιδιού και η σχέση που αναπτύσσεται με τον θεραπευτή είναι τα εργαλεία του Παιγνιοθεραπευτή για να προσεγγίσει τις δυσκολίες του παιδιού. Η σφαίρα της φαντασίας και των συμβόλων παρέχουν την ασφάλεια του έμμεσου και της απόστασης και βοηθούν το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα του, χωρίς να λογοδοτεί για αυτά. Ουσιαστικά μέσω της Παιγνιοθεραπευτικής διαδικασίας το παιδί διευκολύνεται να εξωτερικεύσει ότι έχει ενδοβάλει από την πραγματικότητα που ζει και νιώθοντας ασφάλεια (μέσα από τη σχέση με το θεραπευτή) να αναδομήσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα της ζωής του.

Η είσοδος στο κόσμο της Παιγνιοθεραπείας ξεκινάει με το αίτημα του γονιού και του παιδιού, το συμβόλαιο των εμπλεκομένων μελών για συνέπεια και εχεμύθεια και το χώρο του παιχνιδιού. Στο χώρο αυτό υπάρχουν οι σάκοι της Παιγνιοθεραπείας, με υλικά και παιχνίδια που αφορούν στα τρία στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού(ενσωμάτωσης, προβολής και ρόλων) και το «μαγικό» χαλί που διασφαλίζει την είσοδο και την έξοδο από τον κόσμο της φαντασίας.

Η Παιγνιοθεραπεία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3 ετών ως 13 ετών και ενδείκνυται σε μια πληθώρα δυσκολιών που αφορούν στο συναίσθημα ή στη συμπεριφορά, όπως:
 • Άγχος, ζήλεια, φοβίες (π.χ.άγχος αποχωρισμού, σχολική φοβία κ.α)

 • Επιθετική συμπεριφορά και πρόβλημα κοινωνικοποίησης 

 • Μαθησιακές δυσκολίες, έλλειψη συγκέντρωσης,  υπερκινητικότητα

 • Εκρήξεις θυμού ή κλάματος

 • Προβλήματα έκφρασης και προσαρμοστικότητας (π.χ επιλεκτική αλαλία, είναι εσωστρεφή ή απομονωμένα)

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση

 • Βιώνουν μια σημαντική αλλαγή ή απώλεια (π.χ μετακόμιση, διαζύγιο, θάνατος)

 • Διαταραχές ύπνου ή όρεξης

 • Έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως κακοποίηση

Η Παιγνιοθεραπεία λειτουργεί ατομικά αλλά και ομαδικά, ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του παιδιού. Επίσης απευθύνεται και σε ενήλικες που αναζητούν μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση βασισμένη στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη χρήση συμβολικών μέσων για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Παιγνιοθεραπεία

Τι είναι παιγνιοθεραπεία;

Η θεραπευτική διαδρομή του κάθε παιδιού στη διαδικασία αυτή είναι ξεχωριστή. Το παιδί δεν καλείται να μιλήσει για τον εαυτό του ή για ότι το απασχολεί αν δεν θέλει,  αλλά καλείται να παίξει, να μπει στο κόσμο της φαντασίας, της αυθόρμητης δημιουργίας, της χαράς του παιχνιδιού και να δημιουργήσει ιστορίες και καταστάσεις όπως εκείνο επιθυμεί. Καθώς το παιχνίδι είναι για το παιδί ο τρόπος που επικοινωνεί, είναι ο φυσικός τρόπος έκφρασης της διάθεσης του, η Παιγνιοθεραπεία αξιοποιεί το παιχνίδι ως μέσο ασφάλειας και οικειότητας. Το σύμβολο του παιχνιδιού και η σχέση που αναπτύσσεται με τον θεραπευτή είναι τα εργαλεία του Παιγνιοθεραπευτή για να προσεγγίσει τις δυσκολίες του παιδιού. Η σφαίρα της φαντασίας και των συμβόλων παρέχουν την ασφάλεια του έμμεσου και της απόστασης και βοηθούν το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα του, χωρίς να λογοδοτεί για αυτά. Ουσιαστικά μέσω της Παιγνιοθεραπευτικής διαδικασίας το παιδί διευκολύνεται να εξωτερικεύσει ότι έχει ενδοβάλει από την πραγματικότητα που ζει και νιώθοντας ασφάλεια (μέσα από τη σχέση με το θεραπευτή) να αναδομήσει τα δυσλειτουργικά μοτίβα της ζωής του.

Η είσοδος στο κόσμο της Παιγνιοθεραπείας ξεκινάει με το αίτημα του γονιού και του παιδιού, το συμβόλαιο των εμπλεκομένων μελών για συνέπεια και εχεμύθεια και το χώρο του παιχνιδιού. Στο χώρο αυτό υπάρχουν οι σάκοι της Παιγνιοθεραπείας, με υλικά και παιχνίδια που αφορούν στα τρία στάδια ανάπτυξης του παιχνιδιού(ενσωμάτωσης, προβολής και ρόλων) και το «μαγικό» χαλί που διασφαλίζει την είσοδο και την έξοδο από τον κόσμο της φαντασίας.

Η Παιγνιοθεραπεία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 3 ετών ως 13 ετών και ενδείκνυται σε μια πληθώρα δυσκολιών που αφορούν στο συναίσθημα ή στη συμπεριφορά, όπως:
 • Άγχος, ζήλεια, φοβίες (π.χ.άγχος αποχωρισμού, σχολική φοβία κ.α)

 • Επιθετική συμπεριφορά και πρόβλημα κοινωνικοποίησης 

 • Μαθησιακές δυσκολίες, έλλειψη συγκέντρωσης,  υπερκινητικότητα

 • Εκρήξεις θυμού ή κλάματος

 • Προβλήματα έκφρασης και προσαρμοστικότητας (π.χ επιλεκτική αλαλία, είναι εσωστρεφή ή απομονωμένα)

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση

 • Βιώνουν μια σημαντική αλλαγή ή απώλεια (π.χ μετακόμιση, διαζύγιο, θάνατος)

 • Διαταραχές ύπνου ή όρεξης

 • Έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως κακοποίηση

Η Παιγνιοθεραπεία λειτουργεί ατομικά αλλά και ομαδικά, ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του παιδιού. Επίσης απευθύνεται και σε ενήλικες που αναζητούν μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση βασισμένη στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη χρήση συμβολικών μέσων για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους