Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Παπαζότου Πανδώρα

Ψυχολόγος MSc

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάτοχος μεταπτυχιακού προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Εκπαιδευόμενη στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία , Λόγω Ψυχής. Έχει εργαστεί σε κέντρα ειδικών θεραπειών παρέχοντας ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά και εφήβους καθώς και συμβουλευτική γονέων.

Εξειδικεύσεις:

Πιστοποίηση στη χορήγηση του WISC-V ( Wechler Intelligence Scale for Children) καθώς και στη χορήγηση του Αθηνά Τεστ ( Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης). Παρακολούθηση σεμιναρίου στη Παιγνιοθεραπεία: θεωρητικές προσεγγίσεις, Πρακτικές εφαρμογές και βιωματικές ασκήσεις ( 2 μήνες) καθώς και σεμινάριο στη κλινική ψυχολογία παιδιού και εφήβου ( 9 μήνες) από το ΕΚΠΑ.

Ευαγγέλου Μαρία

Λογοθεραπεύτρια M.Ed

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (M. Ed Ειδική Αγωγή και Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου). Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2013. Εργάζεται στο Υπουργείο Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. της Αττικής από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Λεκτική και Στοματική Δυσπραξία, SIMATA, Feeding Therapy, Oral Placement, Intensive Interaction, Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Social Stories & Comic Strip Conversation, Αναπτυξιακό προφίλ κοινωνικής επικοινωνίας- Το μοντέλο των κύκλων, Οπτομετρία (όραση και μάθηση), Ψυχομετρικό Εργαλείο Λογόμετρο, Σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.