Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

Δείτε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το κέντρο μας

PECS

Τι είναι το PECS;

Το PECS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες στην λεκτική επικοινωνία. Το πρόγραμμα μέσω ανταλλαγής εικόνων βοηθάει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.

PECS

Τι είναι το PECS;

Το PECS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες στην λεκτική επικοινωνία. Το πρόγραμμα μέσω ανταλλαγής εικόνων βοηθάει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας.