Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Πρώιμη Παρέμβαση

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση αναφέρεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως λογοθεραπεία και εργοθεραπεία) σε παιδιά από την γέννηση εώς τα τρία έτη τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ή παρουσιάζουν νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου αναλαμβάνοντας την θεραπεία σε μωρά και νήπια.

Στα παρεχόμενα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Η θεραπεία θα πρέπει να παρέχεται ως σύνολο και οι γονείς καλό θα είναι να παρακολουθούν συμβουλευτική ώστε να συνειδητοποιούν και να κατανοούν τις δυσκολίες του παιδιού. Έτσι, θα μπορούν να βοηθούν από την πλευρά τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα και θα επιτυγχάνεται η συνεκπαίδευση παιδιού και γονέων.

Πρώιμη Παρέμβαση

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση αναφέρεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως λογοθεραπεία και εργοθεραπεία) σε παιδιά από την γέννηση εώς τα τρία έτη τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ή παρουσιάζουν νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου αναλαμβάνοντας την θεραπεία σε μωρά και νήπια.

Στα παρεχόμενα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Η θεραπεία θα πρέπει να παρέχεται ως σύνολο και οι γονείς καλό θα είναι να παρακολουθούν συμβουλευτική ώστε να συνειδητοποιούν και να κατανοούν τις δυσκολίες του παιδιού. Έτσι, θα μπορούν να βοηθούν από την πλευρά τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα και θα επιτυγχάνεται η συνεκπαίδευση παιδιού και γονέων.