Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Ψυχολογική Υποστήριξη

Συχνές καταστάσεις που δυσκολέυουν τη ζωή του ατόμου
 •  Αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, μετατραυματικό άγχος, διαταραχή από οξύ στρες, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση, αγχώδης διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες)
 • Εργασιακό άγχος
 • Ειδικές φοβίες
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Προβλήματα σχέσεων/γάμο
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Θέματα πασχόντων από χρόνιες ασθένειες
 • Κατάθλιψη
 • Χωρισμός
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Θέματα κακοποίησης
 • Πένθος
Συχνές καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια
 • Η γέννηση ενός παιδιού.
 • Η μετάβαση των παιδιών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.
 • Εφηβεία και οικογενειακή προσαρμογή.
 • Απώλεια – Πένθος.
 • Χωρισμός – Διαζύγιο.
 • Χρόνια ασθένεια.
 • Προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών.
 • Προβλήματα ψυχικής υγείας μελών (κατάλθιψη, εξαρτήσεις, διατροφικά προβλήματα).
 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα (εργασία, μετεγκατάσταση, μετανάστευση).
Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Ο παιδοψυχίατρος/ψυχίατρος παιδιών και εφήβων είναι ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Αξιολογώντας τους παράγοντες (ψυχολογικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς) που διαπλέκονται στην εμφάνιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας, παρέχει υπεύθυνη ιατρική φροντίδα, σεβόμενος τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Η παιδοψυχιατρική παρακολούθηση συνιστάται σε παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Διαταραχή της ανάπτυξης
 • Διαταραχές του συναισθήματος
 • Ψυχωτική Συνδρομή
 • Διαταραχές διατροφής
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς

Ψυχολογική Υποστήριξη

Συχνές καταστάσεις που δυσκολέυουν τη ζωή του ατόμου
 •  Αγχώδεις διαταραχές (διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ιδεοψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, μετατραυματικό άγχος, διαταραχή από οξύ στρες, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή οφειλόμενη σε γενική ιατρική κατάσταση, αγχώδης διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες)
 • Εργασιακό άγχος
 • Ειδικές φοβίες
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Προβλήματα σχέσεων/γάμο
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Θέματα πασχόντων από χρόνιες ασθένειες
 • Κατάθλιψη
 • Χωρισμός
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Θέματα κακοποίησης
 • Πένθος
Συχνές καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια
 • Η γέννηση ενός παιδιού.
 • Η μετάβαση των παιδιών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.
 • Εφηβεία και οικογενειακή προσαρμογή.
 • Απώλεια – Πένθος.
 • Χωρισμός – Διαζύγιο.
 • Χρόνια ασθένεια.
 • Προβλήματα στη συμπεριφορά των παιδιών.
 • Προβλήματα ψυχικής υγείας μελών (κατάλθιψη, εξαρτήσεις, διατροφικά προβλήματα).
 • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα (εργασία, μετεγκατάσταση, μετανάστευση).
Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Ο παιδοψυχίατρος/ψυχίατρος παιδιών και εφήβων είναι ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Αξιολογώντας τους παράγοντες (ψυχολογικούς, βιολογικούς και κοινωνικούς) που διαπλέκονται στην εμφάνιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας, παρέχει υπεύθυνη ιατρική φροντίδα, σεβόμενος τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος.

Η παιδοψυχιατρική παρακολούθηση συνιστάται σε παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Διαταραχή της ανάπτυξης
 • Διαταραχές του συναισθήματος
 • Ψυχωτική Συνδρομή
 • Διαταραχές διατροφής
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς