Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Τι είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα;

Ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα συνδυάζει αρχές της ψυχολογικής υποστήριξης και του ειδικού παιδαγωγικού. Έτσι, έχει ως στόχο τόσο την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνία, διαχείριση συναισθημάτων, τήρηση ορίων, οργάνωση συμπεριφοράς, εικόνα εαυτού, δεξιότητες παιχνιδιού) όσο και την γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη του στους τομείς που υπολείπεται με βάση την αξιολόγηση που του έχει γίνει (για παράδειγμα, κριτική ικανότητα, ευελιξία σκέψης, μεταφορικός λόγος).

Πιο συγκεκριμένα, 
 • Προφορικός λόγος και επικοινωνία
 • Επίτευξη συνεργασίας με τον θεραπευτή
 • Ενίσχυση της προσοχής (να μπορεί να μείνει σε καθιστή θέση, να παίξει, να οργανώσει δραστηριότητα, να ελέγχει το επίπεδο διέγερσης)
 • Ενίσχυση της συναισθηματικής έκφρασης
 • Έκφραση των συναισθημάτων
 • Εκμάθηση προσωπικών πληροφοριών (διεύθυνση, ηλικία, τάξη, αριθμός τηλεφώνου)
 • Προσανατολισμός στον χώρο και τον χρόνο
 • Ενίσχυση της μνήμης
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας
 • Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων (για παράδειγμα, διάκριση συναισθημάτων, δεξιότητες διαλόγου, προσαρμογή σε καταστάσεις)
 • Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων
 • Πλευρίωση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Τι είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα;

Ένα ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα συνδυάζει αρχές της ψυχολογικής υποστήριξης και του ειδικού παιδαγωγικού. Έτσι, έχει ως στόχο τόσο την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού (κοινωνική συμπεριφορά, επικοινωνία, διαχείριση συναισθημάτων, τήρηση ορίων, οργάνωση συμπεριφοράς, εικόνα εαυτού, δεξιότητες παιχνιδιού) όσο και την γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη του στους τομείς που υπολείπεται με βάση την αξιολόγηση που του έχει γίνει (για παράδειγμα, κριτική ικανότητα, ευελιξία σκέψης, μεταφορικός λόγος).

Πιο συγκεκριμένα, 
 • Προφορικός λόγος και επικοινωνία
 • Επίτευξη συνεργασίας με τον θεραπευτή
 • Ενίσχυση της προσοχής (να μπορεί να μείνει σε καθιστή θέση, να παίξει, να οργανώσει δραστηριότητα, να ελέγχει το επίπεδο διέγερσης)
 • Ενίσχυση της συναισθηματικής έκφρασης
 • Έκφραση των συναισθημάτων
 • Εκμάθηση προσωπικών πληροφοριών (διεύθυνση, ηλικία, τάξη, αριθμός τηλεφώνου)
 • Προσανατολισμός στον χώρο και τον χρόνο
 • Ενίσχυση της μνήμης
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας
 • Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων (για παράδειγμα, διάκριση συναισθημάτων, δεξιότητες διαλόγου, προσαρμογή σε καταστάσεις)
 • Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων
 • Πλευρίωση