Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Στασινού Βασιλική (Βίκυ)

Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας & του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής

Σπουδές- Εργασία:

Είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και είναι Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός του υπουργείου Παιδείας σε Γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α’ Αθήνας. Παράλληλα, εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός με μαθητές σχολικής ηλικίας, σε ιδιωτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς φορείς παρέχοντας ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική γονέων και κάνοντας διαλεκτική συμβουλευτική με εκπαιδευτικούς. Εργάστηκε ως σύμβουλος ψυχικής υγείας – ψυχοπαιδαγωγός στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία του δήμου Ζωγράφου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» εργάστηκε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ως ειδική παιδαγωγός υλοποιώντας μαθησιακές εκτιμήσεις, διαλεκτική συμβουλευτική με εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική με γονείς και εκπονώντας ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις σε μαθητές Ρομά και μη Ρομά. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικό ειδικό σχολείο ως ειδική παιδαγωγός και έχει συμμετάσχει σε κατασκηνωτικά προγράμματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ευρύτερο πρόγραμμα Συν-Φροντίζω («Connecting for Caring» – C4C) και συνεργάστηκε με την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Ήταν συντονίστρια στο Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” (2012-2016), ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης στην τάξη με στόχο την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και μαθητών. Αποτέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας στο Πρόγραμμα: “Psychosocial support of refugee adolescents at the Learning Center of Skaramagka Refugee Camp”. Είναι συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών “Θεραπεύειν” από το 2011 και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος “Εκπαιδεύειν”.

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε διεθνή, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια, εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια και επιμορφώσεις σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και παρέμβασης που σχετίζονται με την ειδική αγωγή και τη σχολική ψυχολογία. Ήταν εισηγήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο μέρος του Open Discovery Space Academy, “We C.A.R.E: Promoting a positive school climate”.

Τέλος, είναι συγγραφέας ή συνσυγγραφέας σε ερευνητικά άρθρα τόσο σε διεθνή όσο και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Εξειδίκευση – Κατάρτιση

Ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αξιολόγηση και Αποκατάσταση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – ΕΨΥΠΕ) και εκπαιδεύτηκε στις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε πρόγραμμα του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την ειδική αγωγή αλλά και την εφαρμοσμένη σχολική ψυχολογία: Picture Exchange Communication (PECS), Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Applied Behavior Analysis (ABA), Braille. Εξειδικευμένη κατάρτιση από τον NASP (National Association of School Psychologists): “PREPaRE WS2: Crisis Intervention & Recovery: The Roles of School-Based Mental Health Professionals”, “The impact of disaster on the community and on the schools: An interdisciplinary approach”.

Στασινού Βασιλική (Βίκυ)

Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας & του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής

Σπουδές- Εργασία:

Είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και είναι Διδάκτωρ Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός του υπουργείου Παιδείας σε Γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α’ Αθήνας. Παράλληλα, εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός με μαθητές σχολικής ηλικίας, σε ιδιωτικούς ψυχοπαιδαγωγικούς φορείς παρέχοντας ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική γονέων και κάνοντας διαλεκτική συμβουλευτική με εκπαιδευτικούς. Εργάστηκε ως σύμβουλος ψυχικής υγείας – ψυχοπαιδαγωγός στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία του δήμου Ζωγράφου. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» εργάστηκε σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ως ειδική παιδαγωγός υλοποιώντας μαθησιακές εκτιμήσεις, διαλεκτική συμβουλευτική με εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική με γονείς και εκπονώντας ειδικές μαθησιακές παρεμβάσεις σε μαθητές Ρομά και μη Ρομά. Έχει εργαστεί σε ιδιωτικό ειδικό σχολείο ως ειδική παιδαγωγός και έχει συμμετάσχει σε κατασκηνωτικά προγράμματα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο ευρύτερο πρόγραμμα Συν-Φροντίζω («Connecting for Caring» – C4C) και συνεργάστηκε με την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σε σχολεία της Ελλάδας και ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Ήταν συντονίστρια στο Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” (2012-2016), ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης στην τάξη με στόχο την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και μαθητών. Αποτέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας στο Πρόγραμμα: “Psychosocial support of refugee adolescents at the Learning Center of Skaramagka Refugee Camp”. Είναι συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών “Θεραπεύειν” από το 2011 και επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος “Εκπαιδεύειν”.

Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε διεθνή, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια, εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια και επιμορφώσεις σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και παρέμβασης που σχετίζονται με την ειδική αγωγή και τη σχολική ψυχολογία. Ήταν εισηγήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο μέρος του Open Discovery Space Academy, “We C.A.R.E: Promoting a positive school climate”.

Τέλος, είναι συγγραφέας ή συνσυγγραφέας σε ερευνητικά άρθρα τόσο σε διεθνή όσο και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Εξειδίκευση – Κατάρτιση

Ειδικεύτηκε στην εκπαίδευση παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αξιολόγηση και Αποκατάσταση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – ΕΨΥΠΕ) και εκπαιδεύτηκε στις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε πρόγραμμα του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την ειδική αγωγή αλλά και την εφαρμοσμένη σχολική ψυχολογία: Picture Exchange Communication (PECS), Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Applied Behavior Analysis (ABA), Braille. Εξειδικευμένη κατάρτιση από τον NASP (National Association of School Psychologists): “PREPaRE WS2: Crisis Intervention & Recovery: The Roles of School-Based Mental Health Professionals”, “The impact of disaster on the community and on the schools: An interdisciplinary approach”.