Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Συμβουλευτική Γονέων

Τι είναι η συμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι γονείς του παιδιού συνεργάζονται με ένα θεραπευτή ψυχικής υγείας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η κατανόηση, η αποδοχή και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (για παράδειγμα, συμπεριφορά, κοινωνικοποίηση).

Σε ποιους απευθύνεται η συμβουλευτική γονέων;
  • Σε γονείς που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν συχνές και ήπιες δυσκολίες στην διαχείριση του παιδιού τους.
  • Σε γονείς που το παιδί τους παρακολουθεί προγράμματα ειδικών θεραπειών και μέσω της συμβουλευτικής θα κατανοήσουν τις δυσκολίες, θα τις αποδεχτούν και θα μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν με τον τρόπο τους.
  • Σε γονείς οι οποίοι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν κάποια έντονη δυσκολία και βιώνουν μια αρκετά δύσκολη περίοδο (για παράδειγμα, πένθος, διαζύγιο, πρόβλημα υγείας, εφηβεία)

Καλό είναι οι γονείς που έχουν μπει στην διαδικασία της συμβουλευτικής αλλά και αυτοί που σκέφτονται να ξεκινήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα να γνωρίζουν μερικά πράγματα. Αρχικά, δεν είναι ατομική ψυχοθεραπεία. Επίσης, δεν αποτελεί απλή ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού στα θεραπευτικά προγράμματα που παρακολουθεί. Δεν έχει ως στόχο να επισημάνει τα λάθη αλλά ούτε να ασκήσει κριτική πάνω στον τρόπο ανατροφής των παιδιών, Τέλος, η συμβουλευτική δίνει μία σειρά από συμβουλές στους γονείς οι οποίες είναι εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δικού τους παιδιού και μόνο.

Συμβουλευτική Γονέων

Τι είναι η σουμβουλευτική γονέων;

Η συμβουλευτική γονέων είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι γονείς του παιδιού συνεργάζονται με ένα θεραπευτή ψυχικής υγείας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η κατανόηση, η αποδοχή και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (για παράδειγμα, συμπεριφορά, κοινωνικοποίηση).

Σε ποιους απευθύνεται η συμβουλευτική γονέων;
  • Σε γονείς που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν συχνές και ήπιες δυσκολίες στην διαχείριση του παιδιού τους.
  • Σε γονείς που το παιδί τους παρακολουθεί προγράμματα ειδικών θεραπειών και μέσω της συμβουλευτικής θα κατανοήσουν τις δυσκολίες, θα τις αποδεχτούν και θα μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν με τον τρόπο τους.
  • Σε γονείς οι οποίοι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν κάποια έντονη δυσκολία και βιώνουν μια αρκετά δύσκολη περίοδο (για παράδειγμα, πένθος, διαζύγιο, πρόβλημα υγείας, εφηβεία)

Καλό είναι οι γονείς που έχουν μπει στην διαδικασία της συμβουλευτικής αλλά και αυτοί που σκέφτονται να ξεκινήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα να γνωρίζουν μερικά πράγματα. Αρχικά, δεν είναι ατομική ψυχοθεραπεία. Επίσης, δεν αποτελεί απλή ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού στα θεραπευτικά προγράμματα που παρακολουθεί. Δεν έχει ως στόχο να επισημάνει τα λάθη αλλά ούτε να ασκήσει κριτική πάνω στον τρόπο ανατροφής των παιδιών, Τέλος, η συμβουλευτική δίνει μία σειρά από συμβουλές στους γονείς οι οποίες είναι εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του δικού τους παιδιού και μόνο.