Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Δείτε τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο μας

Τηλεθεραπεία

Τι είναι η τηλεθεραπεία;

Η τηλεθεραπεία είναι μία μέθοδος, παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη, για την θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (παιδιά, εφήβους, ενήλικες). Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων των οποίων η φυσική παρουσία στον θεραπευτικό χώρο δεν είναι εφικτή. Είναι μέθοδος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το εύρος των διαταραχών. Ο θεραπευτής θα αξιολογήσει τις δυσκολίες και θα κρίνει αν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα τηλεθεραπείας ο θεραπευόμενος.

Υλικά που είναι απαραίτητα για μία επιτυχή συνεδρία

  • Υπολογιστής ή τάμπλετ με κάμερα και ηχείο
  • Σταθερή σύνδεση ίντερνετ
  • Χώρος ήσυχος στον οποίο ο θεραπευμένος θα μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρία απρόσκοπτα.

Τηλεθεραπεία

Τι είναι η τηλεθεραπεία;

Η τηλεθεραπεία είναι μία μέθοδος, παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη, για την θεραπεία ατόμων όλων των ηλικιών (παιδιά, εφήβους, ενήλικες). Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων των οποίων η φυσική παρουσία στον θεραπευτικό χώρο δεν είναι εφικτή. Είναι μέθοδος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το εύρος των διαταραχών. Ο θεραπευτής θα αξιολογήσει τις δυσκολίες και θα κρίνει αν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα τηλεθεραπείας ο θεραπευόμενος.

Υλικά που είναι απαραίτητα για μία επιτυχή συνεδρία

  • Υπολογιστής ή τάμπλετ με κάμερα και ηχείο
  • Σταθερή σύνδεση ίντερνετ
  • Χώρος ήσυχος στον οποίο ο θεραπευμένος θα μπορεί να συμμετέχει στην συνεδρία απρόσκοπτα.