Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Τσιούνη Βασιλική

Ψυχολόγος

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών. Έχει συνεργαστεί ιδιωτικά με κέντρα ειδικών θεραπειών. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2020.

Εξειδίκευση

Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Cygnet, Εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης στην Δυσλεξία, στην Δυσορθογραφία και στην Δυσαριθμησία, Αξιολόγηση νοημοσύνης παιδιού και εφήβου, Αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά και εφήβους, ΔΕΠ-Υ, Συμβουλευτική Γονέων, Ομάδες Σχολικής Ετοιμότητας, Ομάδες Συναισθηματικής Ανάπτυξης και Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Τσιούνη Βασιλική

Ψυχολόγος

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών. Έχει συνεργαστεί ιδιωτικά με κέντρα ειδικών θεραπειών. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ειδικών θεραπειών Θεραπεύειν από το 2020.

Εξειδίκευση

Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH), Cygnet, Εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης στην Δυσλεξία, στην Δυσορθογραφία και στην Δυσαριθμησία, Αξιολόγηση νοημοσύνης παιδιού και εφήβου, Αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά και εφήβους, ΔΕΠ-Υ, Συμβουλευτική Γονέων, Ομάδες Σχολικής Ετοιμότητας, Ομάδες Συναισθηματικής Ανάπτυξης και Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων