Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Γνωρίστε τους θεραπευτές μας

Ζαφειρόγλου Ελένη

Εργοθεραπεύτρια S.I.

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτη του τμήματος Εργοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Εργασία σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών καθώς και σε δημόσια ειδικά σχολεία. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

“Σχολική Εργοθεραπεία’’, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI), Applied Behavior Analysis (ABA),  Social Skills Intervention Programme (SSIP), Κύκλοι εκπαίδευσης για θεραπευτές στην Oπτομετρία. Εμπειρία σε διαγνωστικές ομάδες: Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Νοητική Στέρηση, Δυσπραξία, Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Μαθησιακές δυσκολίες, Προωρότητα, Εγκεφαλική παράλυση, Διαταραχές Σίτισης.

Ζαφειρόγλου Ελένη

Εργοθεραπεύτρια S.I.

Σπουδές- Εργασία:

Απόφοιτος του τμήματος Εργοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Εργασία σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών καθώς και σε δημόσια ειδικά σχολεία. Αποτελεί συνεργάτης του κέντρου ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ από το 2022.

Εξειδικεύσεις:

“Σχολική Εργοθεραπεία’’, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI), Applied Behavior Analysis (ABA),  Social Skills Intervention Programme (SSIP), Κύκλοι εκπαίδευσης για θεραπευτές στην Oπτομετρία. Εμπειρία σε διαγνωστικές ομάδες: Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Νοητική Στέρηση, Δυσπραξία, Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας, Μαθησιακές δυσκολίες, Προωρότητα, Εγκεφαλική παράλυση, Διαταραχές Σίτισης.