Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίες οι κλινικές υπηρεσίες ενός λογοθεραπευτή;