Νέα

March 23, 2023

Ατομική Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η σχέση με το σύμβουλο/θεραπευτή λειτουργεί ως πυξίδα στην ανάδειξη και τη διαχείριση των δυσκολιών. Η σχέση αυτή ξεκινά με το αίτημα του ενδιαφερομένου και βασίζεται […]
March 23, 2023

Συμβουλευτική Γονέων

Σε οικογενειακό ή ομαδικό επίπεδο, οι γονείς μπορούν να λάβουν στήριξη. Μέσα από το μοίρασμα, την αλληλεπίδραση και την αναγνώριση των δυσκολιών σταδιακά έρχεται  η ανακούφιση […]